Εκπαίδευση
Ημερίδα

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στους δασκάλους και σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της εκπαιδευτικής αλυσίδας.

Περιγραφή Έργου

 

Παρουσίαση 1ου Webinar – Κωνσταντίνα Τερζή*

 

Παρουσίαση 2ου Webinar – Κωνσταντίνα Τερζή*

*Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου υλικού, χωρίς την συγκατάθεση του δημιουργού.

Αλοΐζια Μοσχοβάκου – Παρουσίαση

Αικατερίνη Κατάτση – Παρουσίαση

Σοφία Δρόσου – Παρουσίαση

Χριστίνα Γαλανού – Παρουσίαση

Σχετικά με τους Εκπαιδευτές

Δεν έχετε εγγραφεί
Δωρεάν

Εκπαίδευση Περιλαμβάνει

  • 5 Ενότητες
  • 11 Υποενότητες
  • 4 Κουίζ
  • Εκπαίδευση Certificate