Η εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη του MAGICSENS

Στόχος της Εργαλειοθήκης είναι να παρέχει έμπρακτη υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς των χωρών του προγράμματος, περιγράφοντας ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις και πρακτικές στην αξιολόγηση των ΕΕΑ, καθώς και στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αναθεώρηση των διδακτικών μέτρων για την προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς αναφορικά με μαθητές ΕΕΑ.

Η Εργαλειοθήκη απευθύνεται επίσης στα εθνικά πλαίσια για Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν στις 4 Ευρωπαϊκές χώρες – Ρουμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία και Ιταλία – προκειμένου να επιτρέψει στους διαφορετικούς βασικούς φορείς και ενδιαφερόμενους της εκπαιδευτικής αλυσίδας να προγραμματίσουν και να αναπτύξουν καλύτερα δράσεις προς όφελος μαθητών ΕΕΑ.

Σύμφωνα με αυτή την προοπτική, η εργαλειοθήκη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο σε διακρατικό επίπεδο, για την υποστήριξη και την προαγωγή των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων που αφορούν ΕΕΑ. Επιπλέον, προορίζεται επίσης να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη υποστήριξη της αξιολόγησης προγραμμάτων κινητικότητας στην Ευρώπη, με ειδική αναφορά σε στρατηγικές και πρακτικές που απευθύνονται σε μαθητές ΕΕΑ.

Η Εργαλειοθήκη αντλεί έμπνευση από την σταδιακή προσέγγιση που αποτελείται από ένα κύκλο τεσσάρων σταδίων μέσω των οποίων οι δράσεις αναθεωρούνται και εξειδικεύονται με την κατανόηση των αναγκών υποστήριξης του μαθητή. Στην πράξη, οι εκπαιδευτικοί συνεχώς αξιολογούν, προγραμματίζουν, εφαρμόζουν και αναθεωρούν την προσέγγιση της διδασκαλίας τους  προς όλους του μαθητές,  και σε περίπτωση εντοπισμού μιας δυνητικής ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, αυτή η κυκλική διαδικασία οφείλει να εξειδικεύεται περαιτέρω.

Κάντε κλικ παρακάτω και μελετήστε το toolkit!